A Magyar Olimpiai Bizottság „Irány Tokió!” olimpiai szellemi vetélkedőjének kiírása

163

Az „Irány Tokió!” olimpiai szellemi vetélkedőt (a továbbiakban: játék) a Magyar Olimpiai Bizottság szervezi és bonyolítja le (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., továbbiakban: Szervező) az általa működtetett Magyar Olimpiai Akadémián keresztül.

A játékában kizárólag azon a 14. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik a játék időtartama alatt eleget tesznek a játék kiírásában foglalt feltételeknek, szabályosan neveznek a megadott határidőig, a megadott e-mail címen. A játék a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján, a Magyar Olimpiai Akadémia aloldalán kerül meghirdetésre.

A játék célja

A magyar és a nemzetközi olimpiatörténet, az olimpiai eszme megismertetése és megszerettetése a versenyzők körében. Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődők részére. A verseny során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. A legjobbak számára a döntőn való részvétel biztosítása.

Költségek

A verseny költségeit a Magyar Olimpiai Bizottság fedezi.

Feladatanyag

1. Magyarok szereplése a nyári és téli olimpiai játékokon 1896-2018.
2. Anyári és téli olimpiai játékok.
3. Tokió 2020.

Ajánlott irodalom

Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016. (dr. Aján Tamás főszerkesztő) MOB-kiadvány. Budapest 2012. 516 p.
Wallechinsky, David: The Complete Book of the Summer Olympics
https://www.sports-reference.com/olympics/
https://www.olympic.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://acsweb.ucsd.edu/~ptchir/
http://olimpia.hu/tokio-2020
https://tokyo2020.org/en/games/
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Summer_Olympics

A játék részletei

Az internetes feladatfordulók időpontjai (hetente egy nap, szerda: 00.00 – 24.00 óra között):

1. forduló: 2020. március 11.
2. forduló: 2020. március 18.
3. forduló: 2020. március 25.
4. forduló: 2020. április 01.
5. forduló: 2020. április 08.

Az internetes verseny lebonyolítása

A Játékosnak 5 héten át, 20-20 kérdésre kell válaszolniuk, melyek a MOB honlapján, a Magyar Olimpiai Akadémia aloldalon (http://www.olimpia.hu/magyar-olimpiai-akademia) jelennek meg. Az öt játékhét alatt az előzetesen megadott szerdai játéknapokon lesznek elérhetőek a heti kérdések, és aznap 24 óráig lehet megoldani és beküldeni a megadott e-mail címre ([email protected]) az adott forduló feladatait. A megfejtésekről a MOB/MOA felületen, a feladatfordulók után, szombaton kapnak értesítést a Játékosok, és láthatják a honlapon az elért eredményeket.

A további lebonyolítás rendje

Az ötödik fordulót követően a legtöbb pontszámot szerzett 24 fő jut az országos elődöntőkbe. Az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők között az elődöntőbe kerülést sorsolással dönti el a szervezőbizottság. Az országos elődöntő egy helyszínen, azonos időben, azonos kérdések alapján, két 12-es csoportban kerül megrendezésre. A két elődöntőből két-két legtöbb pontszámot szerző játékos alanyi jogon, a másik négy játékos pontszám alapján jut be a 8 fővel megrendezendő országos döntőbe. A döntőn azonos pontszám esetén a végső helyezéseket pótkérdésekkel kell eldönteni. A döntő részletes forgatókönyve a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján a MOA aloldalon megtekinthető és letölthető lesz. Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a kijelölt szervezőbizottság és a döntő zsűrije dönt.

A szervezőbizottság elnöke: Győr Béla, MOA-főtitkár
A szervezőbizottság tagjai: Dr. Hencsei Pál, MOA-tanácstag
Dr. Printz János, MOA-tanácstag
Tóth Attila, Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör elnökségi tag
Gloviczky Tamás, nevelőtanár, Káldor Kollégium
Balássy László, MOB munkatárs, internetes megjelenítés
Vasvári Ferenc, MOB kommunikációs/sajtó főmunkatárs

Az országos elődöntő

Ideje: 2020. május 09. (szombat) 11.00 órától.
Helyszíne: Magyar Olimpiai Bizottság két tanácsterme (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 4. emelet).
Mezőnye: 24 fő részvételével. A versenyzők két 12 fős csoportba osztva, az internetes fordulókban szerzett pontok alapján kerülnek besorolásra. Az egyik csoportba a páros, a másik csoportba a páratlan helyezést elért versenyzők kerülnek a helyezések alapján (sorsolással az azonos pontszámúak között).

Az elődöntőn a versenyzők személyesen jelennek meg és válaszolnak írásban és szóban a kérdésekre. Az elődöntő lebonyolítási rendjéről a szervezőbizottság dönt. Amennyiben az elődöntőről visszalépés történik, úgy az internetes fordulókban elért eredményeket figyelembe véve, a pontszámban következő versenyző kerül meghívásra.

Az országos döntő

Ideje: 2020. június 13. (szombat) 11.00 órától.
Helyszíne: Magyar Olimpiai Bizottság tanácsterme (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 4. emelet).
Mezőnye: 8 fő részvételével, akik az országos elődöntőből továbbjutott versenyzők.

A döntőn a versenyzők személyesen jelennek meg és válaszolnak a feltett kérdésekre. A döntő lebonyolítási rendjéről a szervezőbizottság dönt.

Igazolás az elődöntőn és a döntőn: A versenyzőket személyi okmányuk alapján.

Az elődöntők zsűrije: 2×5 fő (MOB/MOA által kijelölt személyek).

A döntő zsűrije: 6 fő (MOB/MOA által kijelölt személyek).

Díjazás

A döntőn az I – III. helyezett versenyzők érem, oklevél és könyv, a döntő többi résztvevője oklevél és könyv díjazásban részesül.

Fődíjak

I. díj: Részvétel a tokiói olimpiai játékokon (6 nap, belépőjegy+szállás, reggelivel+repülőjegy)
II. díj: Innsbruck – München – Lausanne tanulmányút (1 éjszaka Innsbruck, 1 éjszaka München, 2 éjszaka Lausanne, reggelivel, belépő az Olimpiai Múzeumba)
III. díj: Adidas-termékek a Magyar Csapat felszereléseiből (200 ezer forint értékben)
A szervezőbizottság a legidősebb és a legfiatalabb Játékost különdíj elismerésben részesíti.

A játékban való részvétel feltételei

1. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A nevezés elektronikusan történik. Nevezési e-mail cím: [email protected]

A nevezésnek tartalmaznia kell a résztvevő nevét, születési idejét, lakcímét, levelezési e-mail címét. Az elfogadott nevezés után minden versenyző visszaigazolást kap, hogy részt vehet a játékban. Nevezni lehet 2020. február 15-től február 29-ig folyamatosan. A 2020. február 29-én, 24 óra után érkezett nevezéseket a szervezőbizottság nem fogadja el.

3. A játékban nem vehetnek részt a Magyar Olimpiai Bizottság és az általa működtetett Magyar Olimpiai Akadémia vezető tisztségviselői, tisztségviselői, munkatársai, alkalmazottai, megbízottjai, tagjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A nyeremények nem ruházhatóak át! A nyereményeket a Szervező kizárólag a nyerteseknek tudja átadni. A nyeremény készpénzre nem átváltható. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettségeket a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek azonban a nyertest terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a versenyre utazási költségek).

5. Minden versenyző csak egyszer nevezhet. Amennyiben valaki bizonyíthatóan visszaél ezzel, azt a szervezőbizottság azonnal kizárja a versenyből!

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából és promóciójából azt, aki Szervező által szervezett bármely játékban és promócióban bizonyítottan csalást, hamisítást, visszaélést követ el.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

A nyereményjátékban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékos a játékra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait (Játékos neve, születési ideje, lakcíme, e-mail címe, a döntő résztvevőiről a nyeremény átvételekor készült kép/videófelvétel) a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje.

A Játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket és beküldött válaszukat a Szervező közzé tegye a Szervező honlapján, valamint a döntő résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremény átvételekor kép/videófelvétel készüljön róluk, melyet a Szervező korlátlan ideig megőrizhet és felhasználhat kommunikációs felületein.

A Játékosok adatai a cél megvalósulását követően törlésre kerülnek, a  döntő résztvevőiről a nyeremény átvételekor készült kép/videófelvétel kivételével.

A Játékos a személyes adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a játékban nem vesz részt, illetve elveszti a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. A hozzájárulás visszavonására a Szervező részére küldött e-mail üzenetben van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Játékos adatait.

Az Adatkezelő

Adatkezelő neve: Magyar Olimpiai Bizottság
Adatkezelő elérhetősége: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; [email protected]
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Dr. Vaska Ottilia
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

A személyes adat jogosultját megillető jogok

A Játékosokat a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:

a.)    tájékoztatáshoz való jog;
b.)    helyesbítéshez való jog;
c.)    elfeledtetéshez való jog;
d.)    adatkezelés korlátozásához való jog;
e.)    adathordozhatósághoz való jog;
f.)     tiltakozáshoz való jog.

Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a Játékos a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: [email protected]aih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Budapest, 2020. 02. 15.

forrás: olimpia.hu

- Hirdetés -